mang co nhua dang cuon 2

mang co nhua dang cuon 2

Tiêu đề: mang co nhua dang cuon 2
Alt: mang co nhua dang cuon 2
Chú thích:
Type: image/webp
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất màng nhựa dạng cuộn trong suốt hoặc màu sắc theo yêu cầu của khách hàng. Màng nhựa có bề mặt sạch bóng có thể định hình và ép dính. Màng nhựa được dùng…

Media - Màng nhựa dạng cuộn:

Tìm kiếm cho: