mang-pp-dang-cuon

mang-pp-dang-cuon

Tiêu đề: mang-pp-dang-cuon
Alt: mang-pp-dang-cuon
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất màng nhựa dạng cuộn trong suốt hoặc màu sắc theo yêu cầu của khách hàng. Màng nhựa có bề mặt sạch bóng có thể định hình và ép dính. Màng nhựa được dùng…

Media - Màng nhựa dạng cuộn:

Tìm kiếm cho: