mang co nhua dang cuon

mang co nhua dang cuon

Tiêu đề: mang co nhua dang cuon
Alt: mang co nhua dang cuon
Chú thích:
Type: image/webp
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất màng nhựa dạng cuộn trong suốt hoặc màu sắc theo yêu cầu của khách hàng. Màng nhựa có bề mặt sạch bóng có thể định hình và ép dính. Màng nhựa được dùng…

Media - Màng nhựa dạng cuộn:

Tìm kiếm cho: