xuong-san-xuat-1

xuong-san-xuat-1

Công nhân nhà máy nhựa vận chuyển nguyên liệu

Tiêu đề: xuong-san-xuat-1
Alt: xuong-san-xuat-1
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Công nhân nhà máy nhựa vận chuyển nguyên liệu

Uploaded To:

Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp liên kết giữa Việt Nam với Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa, được thành lập và chính thức đi vào…

Tìm kiếm cho: