tui-PP-co-keo-dan

tui-PP-co-keo-dan

bao bì nhựa PP in thương hiệu, miệng có keo

Tiêu đề: tui-PP-co-keo-dan
Alt: tui-PP-co-keo-dan
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: bao bì nhựa PP in thương hiệu, miệng có keo

Uploaded To:

Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp liên kết giữa Việt Nam với Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa, được thành lập và chính thức đi vào…

Tìm kiếm cho: