tui-rac-y-te-dung-chat-thai-thong-thuong

tui-rac-y-te-dung-chat-thai-thong-thuong

Tiêu đề: tui-rac-y-te-dung-chat-thai-thong-thuong
Alt: tui-rac-y-te-dung-chat-thai-thong-thuong
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất túi rác y tế đựng chất thải thông thường kích thước tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu. Túi rác y tế đựng chất thải thông thường có màu xanh. Trên thân túi…

Media - Túi rác y tế màu xanh đựng chất thải thông thường:

Tìm kiếm cho: