tui-rac-y-te

tui-rac-y-te

Tiêu đề: tui-rac-y-te
Alt: tui-rac-y-te
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất túi đựng rác thải y tế kích thước theo yêu cầu. Túi rác y tế có đầy đủ 4 màu xanh, vàng, đen, trắng. Trên thân túi rác được in logo y tế phân loại rác…

Media - Túi đựng rác thải y tế:

Tìm kiếm cho: