cuon-pe-in-b

cuon-pe-in-b

Tiêu đề: cuon-pe-in-b
Alt: cuon-pe-in-b
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất cuộn PE trong suốt hoặc màu sắc và in thông tin theo yêu cầu của khách hàng. Cuộn nhựa PE có bề mặt bóng đẹp. Cuộn PE được dùng trong sản xuất đóng gói…

Media - Cuộn PE in thông tin theo mẫu:

Tìm kiếm cho: