tui-nylon-ldpe

tui-nylon-ldpe

Tiêu đề: tui-nylon-ldpe
Alt: tui-nylon-ldpe
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất túi nylon LDPE trong suốt đựng thực phẩm. Túi nylon LDPE trong suốt có khả năng chịu nhiệt tốt, có thể sử dụng trong tủ lạnh, tủ đông ở nhiệt độ -40 độ…

Media - Túi nylon LDPE trong suốt:

Tìm kiếm cho: