tui-dung-rac-cong-nghiep-size lon

tui-dung-rac-cong-nghiep-size lon

Túi đựng rác công nghiệp thường có 3 kích thước chính là: 80x120cm; 90x120cm và 120cx180cm. Thường dùng cho các thùng rác loại lớn.

Ngoài ra túi rác công nghiệp cũng có nhiều kích thước có sẵn như: 70x90cm; 75x100cm; 80x100cm; 80x120cm; 90x120cm; 110x140cm; 120x140cm; 120x160cm; 120x180cm.

Hoặc các kích thước khác theo yêu cầu của đơn hàng.

Tiêu đề: tui-dung-rac-cong-nghiep-size lon
Alt: tui-dung-rac-cong-nghiep-size lon
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Túi đựng rác công nghiệp thường có 3 kích thước chính là: 80x120cm; 90x120cm và 120cx180cm. Thường dùng cho các thùng rác loại lớn. Ngoài ra túi rác công nghiệp cũng có nhiều kích thước có sẵn như: 70x90cm; 75x100cm; 80x100cm; 80x120cm; 90x120cm; 110x140cm; 120x140cm; 120x160cm; 120x180cm. Hoặc các kích thước khác theo yêu cầu của đơn hàng.

Uploaded To:

Sản xuất túi đựng rác công nghiệp size lớn, túi nilon đựng rác kích thước lớn và bền dùng trong: công ty, trường học, nhà xưởng, siêu thị, khách sạn, khu du…

Media - Túi đựng rác công nghiệp size lớn:

Tìm kiếm cho: