tui-zipper-02

tui-zipper-02

Sản xuất túi zip miết đầu viền trắng kích thước theo yêu cầu. Túi zipper mẫu số 2

Tiêu đề: tui-zipper-02
Alt: tui-zipper-02
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Sản xuất túi zip miết đầu viền trắng kích thước theo yêu cầu. Túi zipper mẫu số 2

Uploaded To:

Sản xuất túi Zipper miết đầu theo đơn hàng. Túi Zipper miết đầu chất liệu PE Dẻo dai và có độ bóng mịn, màu trong suốt. Kích cỡ theo đơn hàng từ rất nhỏ cho đến…

Media - Túi Zipper miết đầu:

Tìm kiếm cho: